องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
 


อบต.โก่งธนู ดำเนินการประชุมชี้แจงพร้อมวางแนวทางการทำงานระหว่างทีมงานผู้บริหาร กับ สมาชิกสภา อบต. ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน


11 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น.
อบต.โก่งธนู ดำเนินการประชุมชี้แจงพร้อมวางแนวทางการทำงานระหว่างทีมงานผู้บริหาร กับ สมาชิกสภา อบต. ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้ง  14  หมู่บ้าน ภายในเขตตำบลโก่งธนู เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนจัดทำข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ประจำปี พ.ศ. 2566–2570) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-04-16