องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
 


ดำเนินการแจกวัสดุทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาด ของ โรคโควิด - 19


18 พฤษภาคม 2564
ทีมงาน อบต.โก่งธนู ดำเนินการแบ่งความรับผิดชอบ ให้สมาชิก อบต. และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ "เข้าถึง" ครัวเรือนทุกหมู่บ้านภายในเขตตำบลโก่งธนู เพื่อดำเนินการแจกวัสดุทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาด ของ โรคโควิด - 19  ดังนี้
1.เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ml. จำนวน 2 ขวด/ครัวเรือน
2.สเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 3 ขวด/ครัวเรือน
3.หน้ากากอนามัย (แมสก์) จำนวน 2 กล่อง/ครัวเรือน
ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 สนับสนุนงบประมาณ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-04-16