องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
 


กองทุนธนาคารขยะโก่งธนู มอบเงิน สวัสดิการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ธนาคารขยะ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายที่ 158 (นายชัยฤทธิ์ จำเนียรพล) สมาชิกกองทุนธนาคารขยะ หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 79,100 บาท


12 พฤศจิกายน 2564
(1) กองทุนธนาคารขยะโก่งธนู มอบเงิน สวัสดิการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ธนาคารขยะ ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายที่ 158 (นายชัยฤทธิ์ จำเนียรพล) สมาชิกกองทุนธนาคารขยะ หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 79,100 บาท
(2) กองทุนหมู่บ้านตำบลโก่งธนู มอบหมายให้ ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 มอบเงิน สวัสดิการกองทุนหมู่บ้านตำบลโก่งธนู ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายที่ 88 (นายชัยฤทธิ์ จำเนียรพล) สมาชิกสวัสดิการกองทุนหมู่บ้านตำบลโก่งธนู หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 243,600 บาท
รวมทั้ง 2 สวัสดิการ 322,700 บาท
ณ วัดบ้านดาบ หมู่ที่ 13 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2021-11-29
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-13
2021-11-13
2021-11-12
2021-11-11
2021-10-08
2021-09-23
2021-09-22