องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
 


16 พฤศจิกายน 2564 อถล.น้อย อบต.โก่งธนู หมู่ที่ 2 น้องเซ็นทรัล ส่งการบ้านงานสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยวันนี้ปลูกสับปะรด ตามแนวทางโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"


16 พฤศจิกายน 2564
อถล.น้อย อบต.โก่งธนู หมู่ที่ 2 น้องเซ็นทรัล ส่งการบ้านงานสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลา โดยวันนี้ปลูกสับปะรด ตามแนวทางโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

2021-11-29
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-13
2021-11-13
2021-11-12
2021-11-11
2021-10-08
2021-09-23
2021-09-22