องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
 


ผลการเลือกผู้บริหารท้องถิ่น (นายก) และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ)


ผลการเลือกผู้บริหารท้องถิ่น (นายก) และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล (อย่างไม่เป็นทางการ)

ว่าที่ผู้สมัครที่ได้รับเลือกในตำแหน่ง นายก ได้แก่ 

1. นายบรรหาญ เนาวรัตน์ ผู้สมัคร นายก เบอร์ 1 ได้คะแนนเท่ากับ 1,896 คะแนน

ว่าที่ผู้สมัครที่ได้รับเลือกในตำแหน่ง สมาชิก ทั้ง 14 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 ส.ต ฉลอง ชื่นตระกูล ผู้สมัครหมายเลข 1 = 184 คะแนน

หมู่ที่ 2 นายคมน์ ผลเกตุ ผู้สมัครหมายเลข 2 = 194 คะแนน

หมู่ที่ 3 นายมานิต รุ่งเรือง  ผู้สมัครหมายเลข 1 = 298 คะแนน

หมู่ที่ 4 นายประยูร เนาวรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 1 = 211 คะแนน

หมู่ที่ 5 นายบุญเลื่อน ปานเหมือน ผู้สมัครหมายเลข 1 = 162 คะแนน

หมู่ที่ 6 นางสาววิลาวรรณ สืบจากลี ผู้สมัครหมายเลข 1 = 157 คะแนน

หมู่ที่ 7 นายวิชา แสงอรุณ ผู้สมัครหมายเลข 2 = 177 คะแนน

หมู่ที่ 8 นายอรรถพล พูลแย้ม ผู้สมัครหมายเลข 1 = 138 คะแนน

หมู่ที่ 9 นางสาวเพชรสุรัตน์ ชูสังวาลย์ ผู้สมัครหมายเลข 1 = 54 คะแนน

หมู่ที่ 10 นายสมยศ เปลี่ยนถัง ผู้สมัครหมายเลข 1 = 67 คะแนน

หมู่ที่ 11 นางกุลนิภา กุษา ผู้สมัครหมายเลข 1 = 51 คะแนน

หมู่ที่ 12 นางสาวเบญจรัตน์ จิตต์วิกรม ผู้สมัครหมายเลข 2 = 78 คะแนน

หมู่ที่ 13 นายสมคิด รักพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 = 92 คะแนน

หมู่ที่ 14 นายพะเยาว์ เพ็งกลิ่น ผู้สมัครหมายเลข 1 = 218 คะแนน

2022-01-20
2022-01-13
2022-01-11
2022-01-04
2021-12-10
2021-12-09
2021-12-07
2021-12-03
2021-12-03
2021-11-29