วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม ) ชนิดกล่อง โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดโบสถ์ จำนวน 102 คน และโรงเรียนวัดบ้านดาบ จำนวน 125 คน ภาคเรียน 1 / 2564 เริ่ม 14 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โก่งธนู ภาคเรียนที่ 1/2564 เริ่ม 14 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 26 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารสริม (นม) UHT 200 รสจืด ( กล่อง ) สำหรับโรงเรียนวัดโบสถ์จำนวน 120 คนและวัดบ้านดาบ จำนวน 136 คน โครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม UHT 200 ซีซี รสจืด ( กล่อง ) จำนวนคนละ 24 กล่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู สำหรับดำเนินงานโรงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณพ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) สำหรับช่วงปิดภาคเรียนสำหรับเด็ก ในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดโบสถ์และโรงเรียนวัดบ้านดาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์พลาสติก ขนาด 3 ซีซี และเข็มฉีดยา พร้อมทั้งใบรับรองและเหรียญห้อยคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง