องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 144 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564-2570 [ 2 พ.ย. 2564 ]9
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 / 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]9
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 / 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]10
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]10
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.โก่งธนู เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิก อบต.โก่งธนู [ 8 ต.ค. 2564 ]29
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.โก่งธนู เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.โก่งธนู [ 8 ต.ค. 2564 ]19
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.โก่งธนู เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประกาศและติดป้าย [ 8 ต.ค. 2564 ]16
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.โก่งธนู เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง [ 8 ต.ค. 2564 ]29
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) อบต.โก่งธนู [ 1 ต.ค. 2564 ]17
10 เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 30 ก.ย. 2564 ]20
11 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.ย. 2564 ]21
12 เล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.ย. 2564 ]21
13 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 / 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]20
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 / 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]23
15 เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]24
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]22
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35 / 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]22
18 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ita 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]23
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31 / 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]23
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32 / 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8