องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบ 2563 [ 4 ก.พ. 2564 ]43
2 รายงานผลการดำเนินงาน ช่วงปี เมษายน 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]25
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]29
4 รายงานผลการติดตาม แผนงานโครงการ ปี 2562 รอบตุลาคม [ 30 ก.ย. 2562 ]30
5 รายงานผลการติดตาม แผนงานโครงการ ปี 2562 รอบเมษายน [ 9 พ.ค. 2562 ]30
6 ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 พ.ย. 2561 ]26
7 ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รูปเล่ม) [ 28 พ.ย. 2561 ]26
8 รายงานผลดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]26
9 รายงานผลการติดตาม และประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]25
10 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการที่บรรจุและที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ [ 1 พ.ย. 2561 ]26
11 โครงการแข่งขัน ฟุตบอล ๕ คน (FUTSAL) [ 1 มี.ค. 2561 ]25