องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เล่มแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]62
2 ประกาศใช้แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]62
3 ประกาศใช้แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]58
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]59
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]59
6 กลยุทธ์แผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) [ 29 มิ.ย. 2563 ]62
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]60
8 แผนส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน [ 10 ม.ค. 2563 ]2
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 4 ธ.ค. 2562 ]69
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]72
11 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2562 ]93
12 คู่มือประชาชน [ 6 มิ.ย. 2562 ]152
13 ปกคู่มือประชาชน [ 6 มิ.ย. 2562 ]127
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 มิ.ย. 2562 ]134
15 แบบสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 6 มิ.ย. 2562 ]135
16 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 2 พ.ค. 2562 ]126
17 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 พ.ค. 2562 ]64
18 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 2 พ.ค. 2562 ]62
19 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 2 พ.ค. 2562 ]67
20 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี [ 2 พ.ค. 2562 ]70
 
หน้า 1|2