องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมการจัดทำประชาคมแผน 66-70 ตลอดจนเตรียมความพร้อม และแบ่งงานในกองงานต่างๆเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำ ITA ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]24
2 O33 ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี 2564 (อบต.สัญจรเพื่อทบทวนแผน) [ 23 มี.ค. 2564 ]16
3 ประกาศใช้แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]86
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]73
5 แผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) [ 29 มิ.ย. 2563 ]81
6 กลยุทธ์แผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan (BCP) [ 29 มิ.ย. 2563 ]85
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]91
8 ประกาศใช้แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]61
9 O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 21 ก.พ. 2563 ]134
10 O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 ต.ค. 2562 ]122
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]131
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 2 พ.ย. 2561 ]198
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 [ 2 พ.ย. 2561 ]263
14 แผนพัฒนาสามปี [ 31 ต.ค. 2560 ]214