องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอาคาร ศพด อบต.โก่งธนู ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]36
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาถนนและทางเท้า งานเสริมผิวและซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]30
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 - 5 บริเวณทางเข้าวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ค. 2563 ]32
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-5 บริเวณทางเข้าวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มิ.ย. 2563 ]30
5 คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-5 บริเวณทางเข้าวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ถึง เขตติด [ 11 มิ.ย. 2563 ]30
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 - 5 บริเวณทางเข้าวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ถึง เขตติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e [ 11 มิ.ย. 2563 ]29
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในตำบลโก่งธนู หมู่ที่ 9,2,2,10,14 [ 6 ก.ย. 2562 ]29
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายวิเชียร พุ่มมาก - บ้านนายอรุณ พึ่งศีเพ็ง หมู่ที่ 3 สายทางบริเวณบ้านนายหยด ทัพจันทร์ หมู่ที่ 7 [ 15 ส.ค. 2562 ]27
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10-11 หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2562 ]27
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 พ.ย. 2561 ]28
11 ประกาศโครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในตำบลโก่งธนู หมู่ที่ 4 ไป หมู่ที่ 12,11 และหมู่ที่ 10 [ 22 พ.ค. 2561 ]26
12 ประกาศโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2,12,13,13 [ 21 พ.ค. 2561 ]29
13 ประกาศโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน จำนวน 9 แห่ง [ 8 ก.พ. 2561 ]34
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 [ 22 ม.ค. 2561 ]28
15 ประกาศโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนางนุจรี สุบรรณจุ้ย [ 22 ม.ค. 2561 ]25
16 ประกาศโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บริเวณทางเข้าวัดสุธรรมา [ 18 ม.ค. 2561 ]27
17 ประกาศโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 [ 18 ม.ค. 2561 ]29
18 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ที่ 5 - 6 บริเวณทุ่งดอนช้าง [ 7 ธ.ค. 2560 ]29
19 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 7-8 และหมู่ที่ 8 [ 16 ส.ค. 2560 ]29
20 โครงการก่อสร้างผิวจราจรโดยการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า หมู่ที่ 12 [ 26 ก.ค. 2560 ]27
 
หน้า 1|2