องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]23
2 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564 รอบเดือน 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) [ 6 เม.ย. 2564 ]23
3 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบและเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]23
4 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบเดือน ตุลาคม 63-มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]22
5 029 คู่มือ ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2564 ]22
6 029 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศมาตรการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 31 มี.ค. 2564 ]22
7 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบและเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]23
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรม อบต.โก่งธนู สุจริต โปร่งใส อบต.โก่งธนูใสสะอาด 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]25
9 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]25
10 ประกาศเจตนารม สุจริต โปร่งใส อบต.โก่งธนู ใสสะอาด 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]28
11 ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร [ 16 ก.พ. 2564 ]24
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]26
13 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]23
14 การแสดงสัญลักษณ์เชิงป้องกันการทุจริต ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]25
15 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2563 [ 16 ก.พ. 2564 ]24
16 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]24
17 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]24
18 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบและเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]24
19 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]24
20 นโยบายการบริหารความเสี่ยงใช้ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]25
 
หน้า 1|2|3