องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]18
2 เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]19
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]27
4 ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]30
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]28
6 เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]30
7 รายงานงบรายรับและการกับกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]25
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 [ 10 ก.ย. 2563 ]30
9 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]28
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.ย. 2562 ]24
11 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]24
12 ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ก.ย. 2560 ]25
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 12 ก.ย. 2560 ]22